Židovský hřbitov v Turnově

Sobotecká
Turnov 51101
www.infocentrum-turnov.cz
info@turnov.cz
Telefon: +420 481 366 255
Židovský hřbitov v Sobotecké ulici v Turnově je jediným zachovalým židovským hřbitovem v semilském okrese.

V západní zdi je zasazen hřbitovní domek, v němž byla márnice a byt hrobníka. Dnes je zde expozice věnována židovské komunitě. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ - východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají i svými poetickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština.

Na hřbitově odpočívají např. přímí předci Pavla Tigrida či spisovatele Ivana Olbrachta. Estetickou působivost hřbitova podtrhávala i řada pravidelně rozmístěných stromů, které však byly z části vykáceny v rámci stavebních prací při úpravě silničního obchvatu.

Poloha: Sobotecká ul., Turnov

Ubytování v okolí

Hotýlek Na Výšince Hotýlek Na Výšince
Turnov
(0,35km)
Penzion Eden Penzion Eden
Turnov
(0,42km)
Apartmány Adam Apartmány Adam
Turnov
(0,67km)
Bohemia Inn Hotel Bohemia Inn Hotel
Turnov
(0,73km)
Penzion U Koubusů Penzion U Koubusů
Turnov
(1,07km)
toplist