Zpět na výpis
Domů >> Turistika >> Cyklotrasy >> Turnovsko: Kolem pravěkých sídel na Sychrov

Turnovsko: Kolem pravěkých sídel na Sychrov

Nenáročný výlet bez prudkých stoupání a sjezdů má délku 40 km. Trasa vede z Turnova do Přepeř, Svijan, dále na Nechálov a přes Sedlíšťka k zámku Sychrov. Odtud pak přes Jenišovice zpět do Turnova.

TURNOV, nám. Českého ráje – Turnov-město, zastávka ČD (0,5 km) Přepeře, u jezu (4 km) Mokrý (6,5 km) Ploukonice (7 km) Příšovice (9 km) Svijany (11 km) Svijanský Újezd (13 km) Kobyly, Nechálov (17,5 km) Sedlíšťka (21 km) Státní zámek Sychrov (25 km) – Odolenovice (28,5 km) Jenišovice (30 km) Dolánky u Turnova (38 km) TURNOV (40 km)

TURNOV – srdce Českého ráje, město s kamenářskou tradicí. Pozoruhodnosti: novorenesanční radnice, kostel sv. Mikuláše, bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi, kostel Narození P. Marie (jeden z největších neogotických kostelů v Evropě), kostelík sv. Jana Křtitele z poč. 13. stol. v Nudvojovicích, zámek Hrubý Rohozec, turnovská synagoga, židovský hřbitov, Muzeum Českého ráje, Galerie Granát. Nedaleko města je hrad Valdštejn či Dlaskův statek (ukázka pojizerského domu, stálé expozice a výstavy).

PŘEPEŘE – první zmínka z r. 1323, pozdně gotický kostel sv. Jakuba Většího z pol. 16. stol., staré rameno na levém břehu Jizery s břehovými porosty, zachovalá stavení lidové architektury pojizerského typu.

MOKRÝ – původní barokní brána čp. 12 a historický kříž na návsi, na komíně bývalé družstevní mlékárny z r. 1901 hnízdo čápa bílého, jediné trvalé hnízdiště v regionu.

PLOUKONICE – na návsi hostinec U Loudů s několikasetletou tradicí.

PŘÍŠOVICKÉ PÍSEČÁKY – Malý (12 ha) a Velký Písečák (27 ha) vznikly po těžbě písku. Rekreace, rybaření, na Velkém Písečáku i surfování a jachting. Koupání na vlastní nebezpečí.

PŘÍŠOVICE – důkazy o přítomnosti člověka z mladší doby kamenné. Dvě historicky cenné ukázky lidové architektury – usedlosti pojizerského typu Bičíkův statek a Holánův statek – vznikly před r. 1600.

SVIJANY – četné archeologické nálezy, nejcennější v r. 1854 (bronzové kultovní labuťky z rané doby železné). Ve Svijanech je v provozu mlýn (nyní Pernerův), založený r. 1420. Svijanský pivovar byl založen r. 1564. U Jizery se r. 1866 odehrála jedna z bitev války prusko-rakouské (upravený vojenský hřbitov s pomníky padlým). Rodiště významného propagátora regionu, malíře Jana Prouska (1857–1914).

SVIJANSKÝ ÚJEZD – osídlení z pozdní doby kamenné. Několik roubených chalup ze 17. století, opravená náves s 28 lipami, pseudogotický kostelík. Obec s bohatým kulturním a společenským životem (Slavnosti Svijanského piva). Možnosti sportování v areálu u koupaliště.

KOBYLY – jednotlivé osady obce propojeny cyklostezkami, které spojují malebné údolí Mohelky s okolím Turnova. V obci je dominantní kaple sv. Havla z roku 1888 v Havlovicích, kaple sv. Václava z roku 1900 a několik původních roubených chalup.

SEDLÍŠŤKA – část Vlastibořic, první zmínka r. 1538, v té době osada patřila ke skalskému panství, v 19. stol. k sychrovskému panství. Na návsi u čp. 9 (Hobelantův statek s pavlačí a lomenicí) je památkově chráněná brána se sochou sv. Pavla, u hlavní silnice stojí kaple sv. Petra z r. 1814, cenná je i chalupa čp. 16.

STÁTNÍ ZÁMEK SYCHROV – původně barokní zámek, prošel po r. 1840 klasicistní a novogotickou přestavbou. Romantickou podobu získal především díky knížecímu staviteli Josefu Pruvotovi. Na zámku cenné olejomalby předků Rohanů a francouzských králů, bohatá řezbářská výzdoba (Petr Bušek). Zámecký park je založen na trojici prostorových os, rozbíhajících se od parkového průčelí. Centrální osa je ukončena vzdálenou oranžerií.

JENIŠOVICE – kostel sv. Jiří, v barokním slohu z let 1728–1744 (v něm cenné vybavení z 18. stol.). Nad vchodem socha Sv. Antonína Paduánského. Na návsi u domu čp. 6 sloup se sochou Panny Marie (lidové kamenické umění počátkem 18. století).

DOLÁNKY – část Turnova při soutoku Jizery s Vazoveckým potokem, možnost koupání, v letní sezóně občerstvení, parkoviště, půjčovna lodí, možnosti pro in-line.

Ubytování v okolí (Turnov )

Apartmány Adam Apartmány Adam
Turnov
(0,15km)
Bohemia Inn Hotel Bohemia Inn Hotel
Turnov
(0,19km)
Hotýlek Na Výšince Hotýlek Na Výšince
Turnov
(0,42km)
Penzion Eden Penzion Eden
Turnov
(0,46km)
Penzion U Koubusů Penzion U Koubusů
Turnov
(1,49km)
toplist